20200411_112946

Posjete korisnicima

Omogućuju se posjete korisnicima u vanjskim prostorima pružatelja usluge. Korisnici kod izlaska u vanjske prostore nose masku. Posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 1,5 metra između svih osoba. Manji razmak moguć je jedino između korisnika i zaposlenika kada je korisniku, uslijed njegovog zdravstvenog stanja, nužna pratnja zaposlenika. Pružatelj usluga dužan je paziti da za svaku osobu ima isplanirana najmanje 3 m² vanjskog prostora. Prema raspoloživoj površini utvrđuje se maksimalni broj posjetilaca kao i raspored posjeta. Posjetioci imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite (dezinfekcija ruku i sl.). Omogućuju se posjete korisnicima u unutarnjim prostorima pružatelja usluga kada iz objektivnih razloga posjet nije moguće organizirati u vanjskim prostorima pružatelja usluga (primjerice nepokretni korisnici). Posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Posjetitelji i korisnici imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite. Prije početka posjeta (bilo u vanjskom bilo u unutarnjem prostoru), posjetiocima je potrebno izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te ako se utvrdi povišena tjelesna temperatura, posjet se ne može ostvariti. Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u prostor pružatelja usluga. Preporučuje se da u jednom posjetu jednog korisnika može posjetiti jedna osoba. Iznimno, u posjeti može sudjelovati više osoba ukoliko je posjetiocu potrebna vodeća pratnja, tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika, osobni asistent ili neki drugi oblik asistencije. O posjetima pružatelj usluge smještaja vodi dnevnu evidenciju. Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima. Korisnicima kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne mogu primati posjete REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo rada, mirovinskoga HZ sustava, obitelji i socijalne politike JZ HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 7 Ukoliko posjetioci ne poštuju utvrđene mjere zaštite prilikom posjeta, pružatelj usluga dužan ga je upozoriti na pridržavanje mjera i udaljiti ga ukoliko i dalje ne bude poštivao utvrđene mjere. Zaštitnu opremu korisnicima osigurava pružatelj usluge dok posjetitelji sami osiguravaju potrebnu zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima usluge smještaja.  

Tags: No tags
0

Comments are closed.